چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۰

گزارش دومین گردهمائی اعتراضی به جمهوری اسلامی در پاریس

۲۹ دی‌ ۱۳۹۸

درجریان گردهمائی بارها بر لزوم کشف حقیقت فاجعه سقوط هواپیما تاکید صورت گرفت، و گفته شد: با وجود گذشت مدت زیادی از این فاجعه، هنوز حقیقت ماجرا فاش نشده است، و جمهوری اسلامی به اشکال مختلف کارشکنی می کند. به گونه ای که در کنار فرضیه های قبلی، فرضیه دیگری مبنی برعمدی بودن سقوط آن نیز مطرح شده است.

به دعوت هماهنگی ایرانیان- پاریس دومین گردهمآیی ظرف سه روز اخیر،در عصر روزشنبه ۱ ژانویه، در اعتراض به جنایت های جمهوری اسلامی و برای گرامیداشت یاد جانباختگان خیزش آبانماه و قربانبان فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی، در میدان سنت میشل پاریس برگزار شد. ده ها تن از ایرانیان مقیم پاریس به رغم اعتصاب مترو در محل مراسم حضور داشتند. در این مراسم شعارهایی که در تظاهرات مردم در خیابانها و دانشگاه ها داده شده بودند دربلندگو و یا به شکل نوشته روی دو چادری که بدین منظور بر پا شده بود،مطرح گشتند. برخی شعارها به زبان فرانسه و فارسی روی پلاکاردهای بزرگ و پارچه های روی چادرها و کنار ان در معرض دید مردم قرار گرفته بودند. عکس برخی از جانباختگان و قربانیان در پلاکارهای متعددی بر زمینه نقشه ایران توسط شرکت کنندگان در مراسم حمل می شد. صحبت ها در تریبون به زبان فرانسه و فارسی بیان شد. اعلامیه به زبان فرانسه هم تکثیر و بین عابران توزیع گردید. موزیک به هر دو زبان فارسی و فرانسوی در بلندگوها در فاصله صحبت ها پخش می شد.

در ابتدا اکبر سیف یکی از مسولان هماهنگی ایرانیان طی سخنانی ضمن اشاره به اتفاقات تکاندهنده اخیر و رشد روزافزون جنبش اعتراضی درایران به نقدسیاست های حکومت اسلامی پرداخت و گفت: سیاست نظام از رأس تاذیل، بر سرکوب و کشتار، دروغگوئی و تحریف حقایق و فرافکنی وانداختن آن به گردن دشمنان خیالی خارجی استوار است ... مردم ناراضی حاضر در خیابان را اشرار می خوانند! علت بروزاعتراضات را درخارج ازایران جستجومی کنند! خانواده های قربانیان را به شدت تحت فشارقرارمی دهند! مردم ازتشییع جنازه آزادانه عزیزترین کسان خویش محرومند! ولی فقیه درنماز جمعه به جای عذرخواهی، ازسپاه پاسدارانش تقدیر میکند و سپاه قدس  را سپاه بدون مرزخطاب می کند، و بدین وسیله آشکارا دخالت نظامی رژیمش در بیرون مرزهای ایران را تائید و توجیه می کند ... در برخورد با قدرت های منطقه و جهان، راه لاف زنی و رجزخوانی پیشه می کند! و این ها همه درشرایط خالی شدن بازهم بیشتر سفره خالی مردم و محرومیت اکثریت بزرگی ازمردمانمان از یک زندگی شرافتمندانه و توام باکرامت انسانی است و ...

درجائی دیگر ضمن اشاره به جریان سیل در سیستان و بلوچستان گفته شد که «درایران ما روزی نیست که فاجعه ای اتفاق نیفتد و چهره غیرمسئولانه حاکمان دینی وناتوانی شان در اداره مملکت رخ ننماید. سیل سیستان و بلوچستان وخانه خرابی و آورگی هزاران تن از ساکنین زحمتکش و محروم این منطقه از کشور ما وعدم رسیدگی مقامات حکومتی به قربانیان این فاجعه خود حکایت دیگریست. در شرایطی که قربانیان زلزله کرمانشاه و نیز سیل خوزستان در نتیجه عدم رسیدگی حکومتگران هنوز با مشکلات دست وپنجه نرم می میکنند مشکل تازه ای نیز به ایران تحت سلطه رژیم اسلامی در سیستان وبلوچستان اضافه گشته است»

درجریان گردهمائی بارها بر لزوم کشف حقیقت فاجعه سقوط هواپیما  تاکید صورت گرفت، و گفته شد: «با وجود گذشت مدت زیادی از این فاجعه، هنوز حقیقت ماجرا فاش نشده است، و جمهوری اسلامی به اشکال مختلف کارشکنی می کند. به گونه ای که در کنار فرضیه های قبلی، فرضیه دیگری مبنی برعمدی بودن سقوط آن نیز مطرح شده است. باشد که حقیقت ماجرا هرچه سریع تر در نتیجه مقاومت مردم ایران وفشار افکار عمومی روشن گردد و به این ترتیب نه تنها عاملان اصلی آن شناسائی ومحاکمه گردند بلکه درد و رنج خانواده های جانباختگان نیز تاحدود کاهش یابد.»

ایران انصاری ازمیارزین سیاسی وفعالین جنبش زنان نیزاطلاعیه هماهنگی ایرانیان خطاب به افکارعمومی جهانیان به زبان فرانسه را قرائت نمود که درآن ضمن برشمردن برخی جنایت هاوفریبکاری های رژیم واشاره به مصادیق اخیرآن مثل سقوط هواپیمای اوکراینی وکشته شدن همه سرنشینان آن،دروغگوئی های مفتضحانه مقامات رژیم،برانگیخته شدن اقشاروسیع مردم وگسترش اعتراضات خیابانی وبه خاک وخون کشیدن مردم معترض اشاره شده بود.وبابرشمردن قربانیان خیزش آبان ماه،با حدود1500 کشته و7000بازداشتی، خواستارهمبستگی بین المللی برای حمایت ازمبارزات رو به گسترش مردم ایران برعلیه رژیم جنایت پیشه اسلامی گردیده بود.

در این برنامه دو گزارش ازشاهدان عینی در باره دومسئله، تشیع جنازه قربانیان سقوط هواپیما در اصفهان و در ارتباط با محاکمه دو تن از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفر، آقایان نوری زاد و هاشم خواستار، قرائت شد. درمورد اول ازجمله آمده بود:«نوحه خوان از بلندگو می خواند و از سپاه می گفت تایکی ازبستگان با کَل کشیدن و دست زدن به این نوحه خوان اعتراض کرد ... کم کم مردم هم همراه شدند و شروع کردند به دست زدن؛ بعد شعارعلیه حکومت شروع شد، از«بی شرف بی شرف» گرفته تا «... »؛ دیدیم عده ای با شوکر به جان مردم افتادند ... یکی هم زنجیربیرون آورده بود و به سمت مردم می چرخاند و... ». درگزارش دوم ازجمله آمده بودکه « امروز۲٨ دی...ساعت صبح دادگاه انقلاب مشهدبودم ... دیدم آقای سیدهاشم خواستار و آقای محمدنوریزاد به اتفاق مأموراطلاعات و پزشک و پرستار، از آسانسور بیرون آمدند ... به ما نه تنها اجازه ورود به شعبه راندادند، بلکه ما را ازدادگاه هم بیرون کردند ... ساعت حدودیک ربع به۱۲ظهردیدیم آنها را می خواهند سوار ماشین کنند؛ بادیدن ما و سؤالات ما گفتند: امروزمحاکمه مانبود، محاکمه آزادی بود؛ لذا ما از خود هیچ دفاعی نکردیم؛ ولی از آزادی ملت قهرمان ایران دفاع کردیم ...».

در بخش پایانی گردهمایی طی بیانیه ای ضمن درخواست از نهادهای مدنی و مجامع ترقی خواه و مدافع حقوق بشر برای دفاع ازخواست های حق طلبانه مردم ایران درزمینه دموکراسی و آزادی و حقوق بشر گفته شد: «ماخواهان نظارت نهادها وسازمان های معتبر وذیصلاح بین المللی برای کشف تمامی حقایق مربوط به فجایع اخیر در ایران و محاکمه عاملان آن هستیم. علی خامنه ای فرمانده کل قوا، حاکم مطلق درایران است، و باید در مقابل عدالت و قربانیان بی گناه فاجعه دلخراش سقوط هواپیما و تمامی جنایات رژیم، به مردم ما و افکارعمومی جهانیان پاسخگوباشد.

زنده باد دموکراسی – زنده بادآزادی

هماهنگی ایرانیان - پاریس

یکشنبه ۲۹دی ۱۳۹ برابربا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۰

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید