يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۹ مارس ۲۰۲۰

جُنگ کارگری شماره 51

یادداشت

۰۱ بهمن ۱۳۹۸

در این شماره می خوانید:

-برای آزادی و نجات همە جان های شیفتە دربند متحدانە باید بە پا خواست!

-تاریخ شگفت انگیز نئولیبرالیسم- بخش چهارم

-خصوصی و خصولتی، هر دو غارت دارایی مردم، علیە حق و حقوق کارگر!

-از بی‌ آبی تا سیل در سیستان و بلوچستان؛ چه بر سر کشاورزی می‌آید

-بجای این موش و گربە بازی های تکراری بیاید سە تا کار بکنید!

-گزارش ویژه: "ما را بحساب آورید!(1) "- بخش هفدهم

-گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

افزودن دیدگاه جدید