شنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱

خشونت و تیراندازی به مردم تا کی باید ادامه یابد؟

اطلاعیه دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق

۰۶ بهمن ۱۳۹۸

مقامات مسئول و تصمیم گیرنده باید بلادرنگ با کنترل جاری، نسبت به خواست های شهروندان و مطالبات آنها واکنش مناسب نشان دهند. دولت جدید باید با توجه به منافع ملی و در نظر گرفتن حقوق همه شهروندان و فاصله گرفتن از تبعیض و فساد اقتصادی تشکیل شود.

در روز های گذشته خشونت نیروهای امنیتی عراق علیه تظاهر کنندگان و معترضین بطور محسوسی افزایش یافته است. بطوریکه در بغداد و چند شهر دیگر موجب کشته شدن ده ها شهروند و مجروح شدن تعداد زیادی از آنها شده است.

نیروهای امنیتی عراق در اقدام اخیر خود، علاوه بکارگیری تیراندازی های هدفمند علیه تظاهر کنندگان و کشتار آنها، روز گذشته به گردهمایی های تظاهر کنندگان در شهر های بغداد و بصره حمله ور شده و چادرهای محل تجمع را به آتش کشیدند، تا با اینکار به اعتراضات مسالمت آمیز شهروندان، با خشونت پایان دهند.

از این گذشته همچنان بی اعتنایی و بی توجهی حکومت عراق به خواست های بر حق مردم، که ما بارها برآن تاکید داشته و داریم، در این روز ها خود انگیزه ای بود برای معترضین که در گامهای بعدی خود با وجود از کنترل خارج شدن اعتراضات، از بروز خشونت جلوگیری کنند.

ادامه خشونت، کشتار معترضین، ربودن، دستگیری و قتل آنها نقض دائمی آزادی عقیده و بیان در آخرین گام خود موجب قربانی شدن جوان ۲۳ ساله، فهد العیاوی عضو حزب کمونیست عراق، که دیروز در شاهراه محمد القاسم در حالی که میخواست به دوستان تظاهر کننده غذا و آب برساند، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.

مقامات مسئول و تصمیم گیرنده باید بلادرنگ با کنترل جاری، نسبت به خواست های شهروندان و مطالبات آنها واکنش مناسب نشان دهند. دولت جدید باید با توجه به منافع ملی و در نظر گرفتن حقوق همه شهروندان و فاصله گرفتن از تبعیض و فساد اقتصادی تشکیل شود. دولتی بر پایه انتخابات آزاد و تشکیل یک کمیسیون واقعا غیر وابسته، که دستهایش به تبعیض و سهمیه بندی قدرت و فساد و به خون شهروندان آغشته نباشد.

ما ضمن ادای احترام به قربانیان بیگناه تظاهرات اخیر، خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان و دلجوئی از مجروحان و غرامت به مصدومان هستیم و بر آن تاکید می ورزیم.

دفتر سیاسی حزب کمونیست عراق

۲۵ ژانویه ۲۰۲۰

 

------------------------------

 

 

Das Politbüro der Irakischen Kommunistischen Partei:

Wie lange dauert die Unterdrückung und Schießen mit scharfer Munition?

In den letzten Tagen ist die Gewalt der Sicherheitskräfte gegen die Demonstranten in Bagdad und in den Provinzen erneut eskaliert, was zum Tod einer Reihe weiterer Demonstranten und zur Verletzung von Dutzenden anderer Demonstranten geführt hat.

Neben dem wiederholten Einsatz von scharfer Munition haben Sicherheitskräfte gestern die Demonstrantenlager in Bagdad und Basra angegriffen und die Zelte der Demonstranten niedergebrannt, um die friedlichen Proteste mit Gewalt zu beenden.

Darüber hinaus erfüllen Ignoranz und Aufschub der Regierung weiterhin die berechtigten Forderungen der Menschen, vor denen wir immer gewarnt haben, und sie waren das Motiv für die Demonstranten in den vergangenen Tagen eskalierende Schritte zu unternehmen, die nicht über den Rahmen des Friedens hinausgingen.

Fortsetzung der Repressionen, vorsätzlichen Tötung, Ermordung, Verhaftung, Entführung und Verletzung der Meinungsfreiheit, zu welchen letzten Opfern der Junge Fahd Al-Olaiwi gehört, der gestern auf dem Muhammad al-Qasim Highway in Bagdad getötet wurde, als er versuchte seine Gefährten zu erreichen.

Die Behörden und die Verantwortlichen, die die Entscheidung kontrollieren müssen handeln indem sie unverzüglich auf den Willen der Bürger und ihre Forderungen reagieren, eine neue Regierung mit gerechten nationalen Kompetenzen zu bilden, abseits von Quoten und Korruptionssystemen. Eine Regierung nach einem fairen Wahlgesetz und der Bildung einer wirklich unabhängigen Kommission, fernab von Quoten und Korruption und jenen, deren Hände vom Blut der Aufstände befleckt sind.

Wir sagen dies während wir die unschuldigen Märtyrer ehren und fordern die rasche Genesung der Verwundeten, Verletzten und die Freiheit der Inhaftierten.

 

25. Januar 2020

دیدگاه‌ها

شایدما که ازبیرون نظاره گراتفاقات کشورشما هستیم بتوانیم یک دید بدون سمت گیری درعراق داشته باشیم به نظرمن مردم عراق بسیارگرفتارگروهدهای مذهبی وفرقه ای هستند وحزب شما باید برافشای این نوع گروهها برای مردم تلاش کندچون نظری که رویا است نمیتواندمشکلی ازمردم عراق راحل کند بادیدمذهبی مشکلات مردم عراق حل نمیشود حتی قومی واگرحزب شما هم دید خودرانسبت به اوضاع ایران بدهد بسیارخوب ومیتواندچشمهارا بازترکند موفق باشید
0

افزودن دیدگاه جدید