دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

انتخابات: «اسفند بدون رأی»

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

گروه پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند.

سخنرانان: همایون مهمنش - عضو هیئت اجرای سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور وحجت نارنجی عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید