يكشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۹ مارس ۲۰۲۰

بیانیه‌ی مشترک: دعوت به تحريم انتخابات فرمايشی!

۲۵ بهمن ۱۳۹۸

ما معتقدیم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گيری از رأی شما را، در مشروعيت بخشيدن به سياست هائی که کشور را به سوی فاجعه سوق می دهند، با شکست مواجه می سازد. با تحریم انتخابات فرمايشی، اعتراض خود علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقر فزاينده، اختناق و سرکوب را اعلام کنيد و با خالی گذاشتن حوزه‌های رأی‌گیری، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را پرتوان‌تر نمائید. در این راستا به درخواست سران رژیم پاسخ «نه» بدهید.

بیانیه‌ی مشترک: دعوت به تحريم انتخابات فرمايشی!

با تحريم فعال انتخابات فرمايشی،

جنبش اعتراضی عليه جمهوری اسلامی را پرتوان‌تر سازیم!

مردم آزادهی ایران!

جمهوری اسلامی در تلاش است که بار دیگر شما را بر سر صندوقهای رای بکشاند و به جهانیان وانمود کند که از حمایت شما مردم ایران برخوردار است. علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی، با آگاهی از نفرت عمومی از جمهوری اسلامی و اوضاع فلاکتباری که این رژیم بر کشور حاکم نمودهاست، نیاز حکومت به رای شما را به صراحت بر زبان آوردهو از شما درخواست کردهاست که اگر هم مخالف جمهوری اسلامی و شخص او هستید، ولی ایران را دوست دارید، به پای صندوق رأی بروید. اما نه جمهوری اسلامی مساوی با ایران است و نه شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، راه برونرفت از مشکلاتی است که دامنگیر کشور شده‌‌است. امروز بزرگترین خطر برای آیندهی ایران، تداوم حیات این رژیم است. خامنهای قصد دارد این حکومت جنایتکار را با رای شما برخوردار از مقبولیت مردمی جلوه بدهد. اما بخش های مهمی از جامعهی ایران رای خود را با فریاد «نه، به جمهوری اسلامی» در خیزش های اعتراضی آبان و دیماه و در خیابانها اعلام کردهاید.

جمهوری اسلامی در شرائطی شما را به شرکت در انتخابات مجلس فرامیخواند، که هنوز چند ماه بیشتر از سرکوب اعتراضات گستردهی آبانماه ۱۳۹۸، در بیش از صد شهر و ۲۹ استان کشور نگذشتهاست و خون قربانیان این سرکوب بر سنگفرش خیابانها باقی است. هنوز شمار دقیق صدها تن از کسانی که در جریان سرکوب خیزش آبانماه جانباختهاند، اعلام نشدهاست و هزاران تن در زندانها و زیر شکنجه و فشار بازجویان رژیم قرار دارند. هنوز کسی پاسخگوی شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراین و قتل ۱۷۶ تن مسافر و خدمهی آن نیست و با خودداری از ارسال دو جعبهی سیاه هواپیما از بیان علت اصلی آن فاجعه دهشتناک طفره می روند. هم چنان هر صدای مخالف و منتقدی سرکوب میشود. فعالان جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی بازداشت و به زندانهای طویل المدت محکوم میشوند.

انتخابات در جمهوری اسلامی، هیچ گاه نه آزاد و نه دمکراتيک بوده‌است. جمهوری اسلامی طی چهل و یک سال گذشته همواره احزاب و جریان‌های مخالف و منتقد را سرکوب کرده‌ و از مشارکت در سرنوشت کشور محروم نموده‌است. حق انتخاب شدن فقط منحصر به نیروهای درون حکومت بوده و هست. اما انتخابات پیش رو، از این نظر نیز، جزو بسته ترين آن‌ها در طول حیات این رژیم است. مهره‌ها را چنان چیده‌اند که از همین حالا روشن است که در اکثر حوزه ها چه کسانی از صندوق‌های رای بیرون خواهند آمد. سران رژیم قصد دارند مجلسی را تشکيل دهند که بیش از پیش، مطیع دستورات ولی فقيه و نيروهای نظامی ـ امنيتی تحت فرمان او باشد. آن ها می‌خواهند با برگزاری نمایش انتخاباتی و با رای شما در این شرایط، چهره‌ی کریه استبداد مذهبی و مستبد حاکم را مشروعیت بخشند.

ما احزاب و سازمان‌های جمهوری خواه، دموکرات و مدافع آزادی و برابری، تحريم انتخابات فرمايشی مجلس شورای اسلامی را اقدامی در جهت تشديد مبارزه عليه جمهوری اسلامی و در ادامه‌ی جنبش اعتراضی مردم در دی‌ماه ۹۶ و آبانماه ۹۸ می دانيم. ما معتقدیم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گيری از رأی شما را، در مشروعيت بخشيدن به سياست هائی که کشور را به سوی فاجعه سوق می دهند، با شکست مواجه می سازد. با تحریم انتخابات فرمايشی، اعتراض خود علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقر فزاينده، اختناق و سرکوب را اعلام کنيد و با خالی گذاشتن حوزه‌های رأی‌گیری، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را پرتوان‌تر نمائید. در این راستا به درخواست سران رژیم پاسخ «نه» بدهید.

نيروهای آزاديخواه!

عدم شرکت در انتخابات و اتخاذ سياست تحريم فعال آن توسط نيروهای جنبش دموکراسی‌خواهانه‌ی مردم ايران، فرصت  مساعدی را برای برآمد مشترک و گسترده در اين عرصه فراهم آورده است. بايد با برگزاری گردهمائی، پخش اعلاميه، تراکت  و استفاده از شبکه‌های ارتباط جمعی، مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت و تشویق نمائیم. بکوشيم با دعوت به تحريم گسترده‌ی انتخابات، وسیع‌ترین نیرو را بسیج کنیم و قدرت عمل نيروهای آزاديخواه را در مقابله با رژیم نشان دهیم و تلاش جمهوری اسلامی برای نمایش کسب رای مردم را به ضد خود تبدیل کنیم.

ما همه‌ی نیروهای آزادیخواه و دموکرات ایران را به یک برآمد مشترک و متحد برای مقابله با نقشه‌ی حکومت برای برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس یازدهم فرا می خوانیم!

 

دیدگاه‌ها

سلام . چرا دو جریان جمهوری خواه و نزدیک به شما اطلاعیه را امضا نکردند؟ در مورد انتخابات، موضع حزب توده ایران، تشکل آقای حسن شریعتمداری، طیف های مختلف سلطنت، فرشگرد با شما یکی است. چرا آنها در ایست نیستند اما جریان کم شناخته شده ای مثل "بیرلیک" یعنی "وحدت آذریایجان" در لیست هست؟ متاسفم از اینهمه تنزل.
0

افزودن دیدگاه جدید