چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

بیانیه‌ی مشترک: دعوت به تحريم انتخابات فرمايشی!

با تحريم فعال انتخابات فرمايشی، جنبش اعتراضی عليه جمهوری اسلامی را پرتوان‌تر سازیم!

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری