سه شنبه ۱۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۳۱ مارس ۲۰۲۰

کمپین اسفند بدون رأی!

۲۹ بهمن ۱۳۹۸

یک کلیپ از سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران (هجا) در رابطه با کمپین «اسفند بدون رأی»

دیدگاه‌ها

بخشی از جامعه در دوره های قبل با امید به تغییر و اصلاح پذیری ساختار حاکمیت در انتخابات شرکت می کردند. در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت و رای بخشی از جامعه نه تایید روحانی بلکه نه به رئیسی بود. وقتی با حکم حکومتی رئیسی که از مردم نه گرفته در پست حساس تری منسوب و مجلس و رئیس جمهور به عنصری بی خاصیت تبدیل می شوند، شرکت در انتخابات یعنی مهر تایید زدن بر این دهن کجی توهین آمیز و پذیرفتن خفت و خواری تحمیل شده بر خود.
0

افزودن دیدگاه جدید