چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱ اکتبر ۲۰۲۰

مصاحبه با فرزانه عظیمی ،تحریم گسترده انتخابات توسط مردم

۰۲ اسفند ۱۳۹۸

مصاحبه با فرزانه عظیمی  از مسئولین حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری