دوشنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۳ نوامبر ۲۰۲۰

نامه روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی

۲۲ اسفند ۱۳۹۸

دامنه شیوع بیماری کووید ۱۹ در ایران، و کیفیت و امکانات کنونی مبارزه با آن را نمی توان فاجعه نامید. آنچه که تا کنون مانع از فاجعه شده، مقدمتاْ کوشش و ایثار پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان نظام بهداشت ایران بوده است. اما این واقعیت امیدبخش در متن وضعیتی که به اختصار ترسیم شد، نمی تواند پایدار بماند و خطر آن هست که از پا درآید. متأسفانه نشانه های فترت در آن هم اکنون پدیدار شده اند.

نامه روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به مدیرکل سازمان بهداشت جهانی

امروز، 12 مارس 2020 نامۀ زیر از جانب روابط بین المللی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به آقای تدروس آدهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی، ارسال شد.

دکتر تدروس آدهانوم قبریسوس (Tedros Adhanom Ghebreysus)، مدیرکل سازمان بهداشت جهانی

با آگاهی از اشتغال (involvement) سازمان بهداشت جهانی و شخص شما با مشکل شیوع بیماری کووید ۱۹ در ایران، مایل ایم توجه تان را به نکات زیر جلب کنیم:

ما در این ارزیابی با نمایندۀ سازمان بهداشت جهانی سهیم ایم که نظام پزشکی ایران، در شبکۀ همبستۀ جهان امروز، توان غلبه بر بیماری کووید ۱۹ را دارد. بنیان این توانائی نیروی انسانی کارآزموده و پرتلاشی است که حضور آن را در هفته های اخیر در مبارزه علیه ویروس کورونا شاهد بوده ایم. ما همچنین، با وقوف به ابعاد جهانی این مشکل، لزوم مبارزه ای جهانی علیه آن را تصدیق می کنیم. درعین حال بر وضع پرمخاطره ای، متمایز از بسیاری از دیگر کشورها، در ایران تأکید داریم، که می تواند این مشکل را به فاجعه ای برای مردم ایران و فراتر از آن تبدیل کند.

نتیجه "ضرور" پنهانکاری و انکار مقامات ارشد جمهوری اسلامی در چندین روز نخست حضور ویروس کورونا در ایران تداوم گزارشدهی غیرشفاف و غیرواقع از ابعاد مشکل است. شواهد بسیاری، از جمله گزارشها، اظهارات و هشدارهای مکرر مدیران میانی و مقامات محلی و میدانی حاکی از شمار بسیار بالاتر قربانیان و مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ در قیاس با آمارهای رسمی اند. یکی از آخرین نمونه ها، آمار ارايه شده توسط فرماندار ویژه کاشان است که تعداد قربانیان این بیماری را تا تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۰، در منطقه ای با جمعیت معادل یکصدم کل جمعیت ایران، بیش از نیم آمار رسمی اعلام کرده است. ترسیم ابعاد اپیدمی به مراتب محدودتر از واقعیتی که هست، منجر به مسامحه در بسیج امکانات مالی و انسانی، تدابیر لازم ایمنی و توجیه عدم استعانت از خارج شده است.

علیرغم ادعای دولت امریکا دایر بر این که تحریمهای این دولت متوجه کالاهای پزشکی نیست، اما اولاً آثار فرسایشی این تحریمها بر اقتصاد ایران و ذخایر آن، و ثانیاً موانع موجود بر مجاری مالی و اعتباری ناشی از تحریمها توان و امکانات بالفعل کشور را برای مقابله با بیماری به شدت کاسته است.

متأسفانه باورهای خرافی و تبعیض آلود برخی محافل و مراجع مذهبی دایر بر مصونیت اماکن مذهبی از بلایای طبیعی، نه فقط مشوق آنان به دعوت از پیروان شان به زیارت از این اماکن و اجرای دیگر مناسک جمعی در روزهای نخست علنی شدن شیوع بیماری، بلکه همچنین موجب مداخله مستمر برای پیشگیری از اقدامات مورد نظر جهت تعطیل این اماکن و مناسک شده است.

بی اعتمادی عمیق مردم نسبت به حاکمیت نیز مزیدی بر دشواریهای مبارزه مؤثر با بیماری است. تعبیه های سراسیمه، بی انتظام و غیرجامع دولت، با بی اعتنايی جامعه به این تعبیه ها توأم می شود و عرصه را برای شیوع تصاعدی بیماری فراهم می آورد.

آقای مدیرکل،

دامنه شیوع بیماری کووید ۱۹ در ایران، و کیفیت و امکانات کنونی مبارزه با آن را نمی توان فاجعه نامید. آنچه که تا کنون مانع از فاجعه شده، مقدمتاْ کوشش و ایثار پزشکان، پرستاران و دیگر کارکنان نظام بهداشت ایران بوده است. اما این واقعیت امیدبخش در متن وضعیتی که به اختصار ترسیم شد، نمی تواند پایدار بماند و خطر آن هست که از پا درآید. متأسفانه نشانه های فترت در آن هم اکنون پدیدار شده اند. کمبود حاد و فقدان کادر پزشکی و نیز امکانات تشخیص، تیمار و درمان در مراکز شیوع بیماری، ابعاد هولناکی یافته است. نظام بهداشت ایران، و همراه آن مردم ایران، به یاری و اشتغال بیشتر سازمان جهانی بهداشت در مبارزه جاری علیه ویروس کورونا نیازمندند.

به نظر ما این کمک می تواند با حضور گسترده تر سازمان تحت مدیریت شما در ایران و تقویت مجاری اطلاع رسانی، خواست از دولت ایران برای استعانت از خارج، جلب و سازماندهی کمکهای خارجی، و به کار گرفتن همه امکانات آن سازمان برای رفع "تحریم پزشکی" و عموم محدودیتهای مربوطه ناشی از تحریمها صورت گیرد.

از توجه تان سپاسگزاریم و اقدام تان را برای کمک گسترده تر به مردم ایران پیشاپیش ارج می نهیم.

 

با احترام

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) – روابط بین المللی

مهدی ابراهیم زاده

----------------------

 

The Left Party of Iran (People’s Fadaian)

 

March, 12, 2020

 

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus

Director General of the World Health Organization

Avenue Appia 20, 1202 Genève, Switzerland

 

Dear Mr. Adhanom Ghebreyesus

Being aware of the WHO and your involvement with the problem of COVID-19 outbreaks in Iran, we would like to draw your attention to the following:

We share this assessment with the WHO representative that the Iranian medical system in coalition with the world’s cohesive network is capable of overcoming COVID-19. The building block of this struggle is the proficiency of a trained, experienced and diligent human resources that we have seen in recent weeks in the fight against the Corona-virus. We also acknowledge that this is a global problem and as such it requires a global struggle against it. At the same time, we emphasize the dire situation in Iran which is distinct from many other countries. We warn that the current problem in Iran could turn into a disaster both inside and outside of the country.

The secrecy and denial by senior officials of the Islamic Republic in the first few days of the presence of the corona-virus in Iran is the official policy of the regime. Their assessments are vague and untrue and their reports do not cover all the angles. Many evidence, including repeated reports and statements and warnings from middle managers and local authorities, indicates a much higher number of victims and patients with Covid-19 than the official statistics. As an example, the governor of Kashan has reported fatalities in this city and its surroundings more than half of the official death toll in the entire country as of March 9, 2020, while Kashan’s population is one present of Iran's population. The official picture outlines a much milder epidemic and as such it leads to believe that outside help is not needed whereas the allocation of financial and human resources and the necessary security measures have been widely neglected.

Despite the US government's claim that its sanctions are not including medical goods but firstly, the erosive effects of these sanctions on the Iranian economy and its reserves and secondly, the impediments to financial and credit sanctions stemming from the sanctions on the nation's current capabilities have jeopardized the fight against the disease.

Unfortunately, the superstitious and discriminatory beliefs of some religious circles and religious authorities in regards to the immunity of religious sites from natural disasters not only encouraged their followers to visit these places and perform their public rituals in the early days of the outbreak, but also it blocked the efforts to close these sites and putting a temporary ban on their mass rituals.

People's deep distrust of the government is one of the issues in effectively fighting the disease. The efforts by the state are often disregarded by people and it could create the arena for the progressive outbreak of the disease.

 

Mr. Director General,

The scope of the prevalence of COVID-19 disease in Iran and the current quality of work and capabilities cannot be called a disaster. What has so far prevented the catastrophe was primarily the efforts and sacrifices of physicians, nurses, and other staff in the Iranian health system. However, this cannot be sustained in the context of the situation briefly outlined above and sooner or later it wouldn’t be enough to prevent the disaster. Unfortunately, the signs of failure already appeared. The severe shortage and the lack of medical staff as well as the facilities for diagnosis and treatment have recently appeared at large scales. The Iranian health system and the Iranian people need the help and close involvement of the World Health Organization in the ongoing fight against the Corona virus. In our view, this involvement can be enhanced by the wider presence of your organization in Iran and the strengthening of independent information channels as well as official request to the Iranian government to ask for outside assistance. The government’s pleas could attract many organizations and the proper use of all their capabilities. We would like to request that your organization helps us to lift the "medical embargo" and the general restrictions imposed by the sanctions.

Thank you for your attention and we appreciate your action to help the Iranian people in much larger scales.

 

Sincerely,

 

The Left Party of Iran (People’s Fadaian)

International Relations

Mehdi Ebrahimzadeh

International@LPI-PF.org

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید