چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱

دفتر چهارم - برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالت متحده ی آمـریکا

از انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۲۷ اسفند ۱۳۹۸

پافشاری معلمان برین اصل بود که مبارزه فقط برای دستمزد معلمان نیست بلکه اهداف والاتری را دنبال میکند، از جمله اینکه تعداد کمتر دانش آموزان در کلاس درس باعث بالارفتن سطح کیفیت مدارس دولتی خواهد بود، مساله ایکه با رشد نولیبرالیسم دائما به پایین افتادن کیفیت تحصیلات عمومی انجامیده که در رقابت با مدارس خصوصی که تنها در توان الیت جامعه است به سرنوشت زوال هر چه بیشتر خدمات عمومی انجامیده است. تاثیر گسترده سیاسی مبارزات معلمان ویرجینیا نشان از بهترین امید جنبش کارگری به آینده است.  

مترجم: 

- بدیل های جنبش کارگری پس از حکم دیوان عالی ایالات متحده (جانوس)

-
تنها راز بقا بعد از ژانوسPDF iconدفتر چهارم- برگی از تجربیات اتحادیه های کارگری در ایالات متحده ی امریکا در فرمات پی. دی. اف.

منبع: 
جُنگ کارگری
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید