جمعه ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۰

مدیریت اضطراب در شرایط کنونی ، مصاحبه با دکتر راحله طارانی

۲۹ اسفند ۱۳۹۸
مصاحبه‌گر: 

دیدگاه‌ها

برنامه بسیار مفیدی است به نظر فقط بجای استفاده ازاسم کوچک ازکلمه رفیق استفاده شود بهتر است
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری