شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 60

۱۰ فروردين ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

"جهش" یا پس رفت اقتصادی؟ - یادداشت - صادق کار

-
  کرونا و امنیت غذایی؛ مرگ در اثر کرونا قتل عمد است! - مراد رضایی

-  
انتخاب تجهیزات حفاظت شخصی برای محافظت از پرستاران و سایر کارکنان مراقبت های بهداشتی که از بیماران مبتلا به ویروس کرونای نوین
COVID-19)) مواظبت می کنند

اتحادیه سراسری پرستاران در ایالت متحده امریکا- اتحادیه پرستاران کالیفرنیا- ترجمه حسین غبرایی

-
  آفیش دفتر پنجم "آینده ی جنبش های کارگری در جهان عرب" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

-
  اشتغال در اقتصاد سبز - بخش 8 - ترجمه گودرز اقتداری

-
  طرح کلی تاریخ کار - بخش ششم - یان لوکاسن، مترجم گودرز اقتداری

-
  آفیش دفتر ششم "گزارش ویژه: « ما را به حساب آورید!»" از طرف انتشارات گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق) منتشر شد

گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

دیدگاه‌ها

اینقدرسرمایه درزندگی ما دروغ هایی راکه راست می نمایددرست کرده است که درزمان هایی مانندکرونا این پرده ها میریزدوچهره کریه سرمایه واضح تردیده میشود.تا قبل ازکرونا دید اکثریت تحلیل گران سیاسی این بودکه سرمایه جهانی عمل میکندواین باعث این توهم میشد که سرمایه فرامرزی عمل میکند.وشرکتهای فراملیتی هستن که برجهان حکمرانی میکنند.کرونا به خوبی پرده ازاین توهم کشید ونشان داد که ذات سرمایه ملی است ودرزمانی مثل کرونا به هم رحم نمی کنندچه برسد به کشورهای عقب مانده.پرده ازبسیاری ازانگاره هایی که قبل ازاین مسلم بنظرمیرسیدبرداشته شد.فقط یک قلم هالیودفقط درخدمت سرمابه است وموظف است مردم دنیارابه رویا ببردتا واقعیت رانبینند.ونه هالیودهرنظر،فکریاعملی که وجهه به سرمایه بدهددرهرکجای دنیا باشد به سرعت پخش وحمایت میشود.کرونا یک ویروس هست که تمام جنایات سرمایه وجهالت انسان رابه رخ انسانها میکشد.
0

افزودن دیدگاه جدید