شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

به مناسبت دومین سالگرد تاسیس حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۱۲ فروردين ۱۳۹۹

تلاش برای ایرانی آباد آزاد ودمکراتیک

دیدگاه‌ها

موفقیت هایی که حزب درعرض این دوسال کسب کرده است را مدیون طراوت وپختگی صدسال مبارزه چپ پشت سرآن است می باشد.دراوج اختناق ودوری ازوطن به این جایگاه رسیدن فقط بااندیشه های پاک یک فدایی میتوانست به سرانجام برسد.باشدکه دیگراحزاب وسازمانهای چپ به ندای اتحاد عمل حزب جواب دهندوجبهه ای سترگ برروی سرمایه بازکنند.به امیدآن روز.
0

دومین سال تولد حزب چپ ایران مزین با نام فدائیان خلق را گرامی می دارم و آرزو دارم که فراتر از گفته برود و با اتخاذ تاکتیک واقع بینانه و سیاست ساز گامی هرچند جزئی در راستای راهبرد حزب برداشته شود. اما اینکه عنوان می شود که پایه حزب برای فردای بعد جمهوری اسلامی زده شده است. خیلی رمانتیک است. اینکه فردای جمهوری اسلامی و رسیدن به جمهوری سکولار و دمکرات پروسه ای ست که پروژه های متوالی را در خود مستتر دارد. پرسش این ست که کودک دو ساله حزب چپ می تواند با تضمین بقا به نوجوانی برسد تا بتواند پایه های حزب چپ را در داخل کشور بزند؟ ایا در خارج کشور پایه زدن بدون پایه گذاری در داخل کشور کفایت می کند؟ ضمنا تلاش حزب چپ به عنوان نماینده چپ دمکرات برای اتحاد با جمهوریخواهان نتیجه بخش خواهد شد؟ آیا تجربه ناکامی اتحاد جمهوریخواهان ایران - اجا - در عدم دستیابی به اتحاد اتحادها ارزیابی شده تا باردیگر تلاش بیحاصل اتحاد برای اتحادها را در دستور قرار ندهد. ضمنا پیوند حزب چپ با جمهوریخانان باعث ادغام نخواهد شد زیرا عناصر شاخص جمهوریخواه شناسه هایی دارند که رهبری حزب چپ فاقد ان است. بهرحال در حوزه تعامل و گفتگو با دیگر نیروهای اپوزوسیون باید مراقب بود تا ذیل دمکراسی مبنی بر گسترش ماکیاولیستی سر از کوچ و برزن مجاهدین مریم رجوی و منتظر السلطنه ها در نیاورید. این قسم انتقادها می تواند کودک دوساله حزب را یاری کند تا قوت کافی برای رسیدن به ادوار دیگر را کسب کند.
0

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری