شنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۶ ژوئن ۲۰۲۰

در گرامیداشت یاد رفیق فرهاد صیامی

۱۲ فروردين ۱۳۹۹

رفیق دیرین ما فرهاد صیامی درنخستین روزهای بهار امسال ما را و جهان ما را واگذاشت. فرهاد در شمار مبارزان چپ انقلابی ، زندانی سیاسی زندان های رژیم دیکتاتوری شاه در دهه ی پنجاه خورشیدی بود.

در گرامیداشت یاد رفیق فرهاد صیامی

رفیق دیرین ما فرهاد صیامی درنخستین روزهای بهار امسال ما را و جهان ما را واگذاشت. فرهاد در شمار مبارزان چپ انقلابی ، زندانی سیاسی زندان های رژیم دیکتاتوری شاه در دهه ی پنجاه خورشیدی بود.

فرهاد صیامی ، در سال های تبعید درفرانسه، گرفتار سرطان کبد،در این روزهای تیره گون گسترش کرونای بد کردار، دربیمارستان درگذشت. در شرایط قرنطینه ، یاران او با اندوه بسیار نتوانستند در آخرین وداع او ، کنار بستر او باشند.

از خانواده ی فرهاد، برادر او فرزاد، وابسته به سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، کوشنده ی چپ، مبارز راه آزادی و برابری، در نکبت حکومت اسلامی اعدام شد.

درگذشت فرهاد صیامی را به همسر و همراه گرامی او مینا و فرزندان نازنین، غزال و روزبه تسلیت می گوئیم و خود را همدرد و همراه آنان می یابیم.

٨ فروردین ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ مارس ۲۰۲۰

اسامی امضا ء کننده

رسول آذر نوش - باقر ابراهیم زاده - مهدی ابراهیم زاده - داود ابراهیمی - مستوره احمدزاده - یوسف اردلان - قادر اسکندانی - محمد اعظمی - رضا اکرمی - حسام امام - علی برزو - عباس بختیاری - فرامرز بهار - بیژن برهمندی - یدی بلدی - امیر حسین بهبودی - ژینوس پزشکی - علی پورنقوی - ارسلان پورقباد - احمد پورمندی - داود پیرا - ایرج تقی زاده - نادر تیف - مهدی جباری - حسن جعفری - عاطفه جعفری - فردوس جمشیدی - رضا جوشنی - محمد حداد پور - محسن حرمتی پور - محسن حسام - نقی حمیدیان - اسماعیل ختائی - اصغر خرسند - بهروز خلیق - رضا دقتی - اکبر دوستدار - ناصر رحمانی نژاد - فرشید رضائی- فرهمند رکنی( اخوی ) - سلامت رنجبر - رحمت رنجبر- - فتانه زرکش - علی ستاری - فرج سرکوهی - اکبر سوری - اکبر سیف - حماد شیبانی - اسفندیار صادق زاده - ضیاء صدر - عیسی صفا - نبی صمیمی - علی طلوع - نادر عصاره - رضا علامه زاده - مهدی فتاپور - اصغر فتاحی - حسن فخاری - محسن فومنی - وجی قاسمی - قدرت قلی زاده - شهرام قنبری - بهزاد کریمی - رضا کریمی - رئوف کعبی - علی لاریمی - مسیح مالکی - احمد محمدی - مرتضی محیط - پرویز مختاری - منوچهر مختاری - باویان ملک - امیر ممبینی - محمد منتظری - مسعود مولازاده -محمد رضا مهجوریان - اشرف میرهاشمی - شیدا نبوی - محمد نجفی حمید نعیمی - پرویز نویدی - شهین هیرمن پور

 

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید