شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

قلبم را به تو خواهم داد

۱۷ فروردين ۱۳۹۹

دنیایِ اشتباهی ست

این دنیا،

از آن ما نیست

باید از اینجا برویم!

جای دیگری هست؟

نه،

باید راهِ خروج پیدا کنیم

دنیایِ اشتباهی ست

این دنیا ،

از آن ما نیست

باید از اینجا برویم !

جای دیگری هست ؟

نه ،

باید راهِ خروج پیدا کنیم

تو بمان ،

برای زمانی که دنیا عوض می شود ،

برمی گردد سرِ جای خودش

رویِ پاهایش -تو بمان ،

و من موقع رفتن

قلبم را به تو خواهم داد

من راهِ خروج را پیدا کردم .آه ای بی خبر !

تو چه می دانی ،

کارگری که نان شب

با پنجه خونین به خانه می آورد

چگونه باید در خانه بماند؟

  

 

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید