يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

به یاد یک دوست

۳۱ فروردين ۱۳۹۹

مهدی فعالیت های سیاسی خود را در آلمان از اواخر دهه ۱۹۶۰ در همکاری با کنفدراسیون جهانی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور شروع کرد. او همچنین عضو سازمان توفان بود و در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و تا سال ۱۳۹۰ همچنان در ایران ماند، اما بار دیگر مجبور به ترک وطن شد.

مطلع شدیم که دوست و همرزم گرامی ما مهدی صدودی، شنبه 30 فروردین 1399 ، پس از یک دوره بیماری، متاسفانه چشم بر جهان فروبست و ما را تنها گذاشت. مهدی انسانی شریف و دوست داشتنی بود که فعالیت های سیاسی خود را در آلمان از اواخر دهه ۱۹۶۰ در همکاری با کنفدراسیون جهانی دانش آموزان و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور شروع کرد. او همچنین عضو سازمان توفان بود و در سال ۱۳۵۷ به ایران بازگشت و تا سال ۱۳۹۰ همچنان در ایران ماند، اما بار دیگر مجبور به ترک وطن شد.

مهدی در برلین همواره یار و یاور مبارزان ایرانی علیه نظام جمهوری اسلامی با هدف استقرار یک نظم دمکراتیک، عادلانه و آزاد برای ایران بود.

یادش گرامی و راهش پر توان باد

کمیته پشتیبانی از مبارزات دمکراتیک مردم ایران- برلین

یک شنبه۳۱ فروردین ۱۳۹۹

۱۹ آپریل ۲۰۲۰

 

افزودن دیدگاه جدید