دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

جمهوری اسلامی باز هم دست به جنایت زد! فایل صوتی

اعدام شایان سعیدپور و تداوم دستگیری ها و تشدید سرکوب ها را محکوم می کنیم!

۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری