دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

مصاحبه با یدی بلدی ، کرونا و اقشار تهی دست و محروم جامعه

عضوگروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری