سه شنبه ۰۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 65 به صورت ویژه نامه

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

-کورونا و جهان کار - علی پورنقوی

- انقلاب بعدی در ایران، انقلابی زنانه خواهد بود - آینده آزاد

- بر خیز ای داغ لعنت خورده - دنیز ایشچی

- پیدایش و شکل گیری روز اول ماه مه - کالوو اوسپینا - ترجمه نادر حسینی

-
کرونا بر رنج کولبران افزودە است! - یداله بلدی

-
حتی به شرایط پاندمی، کارگران می توانند با مبارزه پاسخ دهند - نیک فرنچ، نشریه ژاکوبن- ترجمه سهراب مبشری

-
پرستاران دیروز، امروز و فردا - حجت نارنجی

-
چرا صحبت های کاندیداها در باره "بیمه درمانی همگانی"، بعضی از اتحادیه ها را عصبانی کرد؟ - نوشته مت پیراس از روزنامه " لوس آنجلس تایم" - ترجمه: زرین مرتضاییان

-
بی توجهی جمهوری اسلامی ایران در تامین حفاظت، ایمنی و سالم سازی محیط کار کارگران - جعفر حسین زاده

-
در روز جهانی کارگر- شعر

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید