دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

پرستاران «صدایی برای رهبریِ مراقبت از جهان» فایل صوتی

به مناسبت ۱۲ مه روز پرستار

۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری