چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 67

۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*آنچه باید از پراید آموخت! - مراد رضایی

*استحالە شوراهای اسلامی حکومتی، توهم یا واقعیت! - صادق کار

*اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش اول - علی صمد

*حداقل بازده – دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش سوم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020 – ترجمه از گودرز

*طرح کلی تاریخ کار - بخش دوازدهم - یان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید