يكشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۷ ژوئن ۲۰۲۰

نقش و تأثیر قوانین در زندگی زنان!

۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار می کند:

سخنران: رفیق فرزانه عظیمی - یکی از مسئولان هماهنگی هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

دیدگاه‌ها

باسلام خدمت خانم عظیمی من یک ایراد به حزب چپ میگیرم وآن اینکه چرازنان ودختران حزب چپ فعال نبستند.لازم است که به هربهانه ای اندیشه های خودرابازگوکنندنه اینکه فقط به مناسبت روززن یا وقتی ستمی فاحش درزندگی زنان ایران رخ میدهد.همانندروزهایی که کوه میرفتیم پابه پای مردان می آمدند.امیدکه زنان حزب چپ پیشگام شوندودرهرجاوهرمسئله اندیشه های خودراابرازکنندونشان دهندکه پابه پای مردان می آیند.شما وخانم طارانی وخانم تنگستانی درپیش چشم مردان به عنوان چیزی بیش ترازآنچه واقعا هستید جلوه میکندکاش اینقدرزنهای حزب درچشم بودندکه این مسئله کاملا طیبعی جلوه میکرد.یکبارآقای کریمی دریک سخنرانی به این مسئله پرداختندکه رسیدن به کادررهبری تزریقی نیست ودرست هم گفتندولی دریک دوپله پایین ترکه کاملا جا برای آنها بازاست .قبول دارید این انتقادرا.
0

افزودن دیدگاه جدید