دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰

بررسی امکان محاکمه جمهوری اسلامی در دادگاه های بین المللی

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

میزگرد جمهوری خواهی - ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ برابر با ۲۰ می ۲۰۲۰

میهمانان: آقایان همایون علیزاده، حسن نایب هاشم، علی پورنقوی و هژیر عطاری 

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید