يكشنبه ۱۵ تير ۱۳۹۹ - ۵ ژوئیه ۲۰۲۰

تمرکز زدایی در خدمت ‍پیشرفت و دموکراسی است یا در خدمت تجزیه کشور

۰۸ خرداد ۱۳۹۹

«میزگرد جمهوری خواهی»

مهمانان: آقایان کامبیز قائم مقام، پرویز مختاری، وهاب انصاری و مزدک لیماکشی

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید