دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره 68

۰۸ خرداد ۱۳۹۹

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

*راە حل های خامنەای و روحانی هر دو بیراهە اند! - یادداشت- صادق کار

*دزدان مدعی و در قدرت؛ رد پای نهادهای امنیتی و قضایی خوزستان در پرونده‌ی اختلاس هفت‌تپه - مراد رضایی

*اتحادیه و سندیکای مستقل کارگری چه ویژگی هایی دارد؟ - بخش دوم- علی صمد

*حداقل بازده دستمزد حداقلی استعماری در صنایع شیلات ساموا - بخش چهارم - بخشی از کتاب "تعادل جزرومد - صنایع دریایی در اقیانوس آرام، ساموای آمریکا" - جواَن پوبلت – دانشگاه هاوایی زمستان 2020 - ترجمه گودرز

*طرح کلی تاریخ کار - بخش سیزده - میان لوکاسن، انستیتو بین المللی تاریخ اجتماعی

*گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

منبع: 
جُنگ کارگری

افزودن دیدگاه جدید