شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

نقش تلاش ها و مشارکت سیاسی زنان در تغییر قوانین تبعیض آمیز

فرزانه عظیمی در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ داد

۱۵ خرداد ۱۳۹۹

نقش تلاش ها و مشارکت سیاسی زنان در تغییر قوانین تبعیض آمیز

فرزانه عظیمی یکی از دو مسئول هماهنگی هیئت سیاسی-اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" پاسخ داد

قسمت اول-

فسمت دوم-

قسمت سوم-

 

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید