سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ - ۷ دسامبر ۲۰۲۱

از امروز تا فردای کرونا

۱۸ خرداد ۱۳۹۹

این در حالی است که در خیلی از کشورهای مبتلا به کرونا هم نظامیان با ابتکار عمل مدیریت بحران کرونا عرصه خیابانها را نیز بدست گرفته اند. آیا عواقب سیاست نئولیبرلیستی چند دهه اخیر و تضعیف نقش مدیریت دولتها، نظامیان را به قدرت بر می گرداند؟

حالا که کرونا سرهنگها را به خیابان آورده است، آیا غولهای اقتصادی دنیا ، سیاست مداران برجسته جهان سرمایه داری طراحان بازار جنگ و اسلحه ، نظامیان تشنه جنگ و قدرت از این بحران هم فرصتی برای انباشت سرمایه، آرایش میدانهای جدید آتش و جنگ و فرصت جدید برای غارت و چپاول بازارهای نوپا و سیاست جدید برای تخریب محیط زیست و نابودی حیات بشر خواهند ساخت؟

جواب هرچه باشد فعلا واقعیت این است که با شیوع ویرانگر ویروس کرونا بیش از ۱۸۰ کشورجهان در همه سطوح زندگی درگیر این بلا شده است همه ساختارهای سرمایه داری از کوچک تا بزرگ از بازارهای نفتی ،بورسی تا تولیدی های سرکوچه از مناسبات افراد تا روابط گسترده بین المللی دچار این بحران شده است

در این میان آمریکا بعنوان پیشرفته ترین و صنعتی ترین کشور جهان سرمایه داری و با قریب ۳۲۵ میلیون نفر جمعیت، علیرغم ‌اینکه از روز ها اول شاهد طوفان کرونا در کشور یک میلیارد و چهارصد میلیونی چین بود و فرصت و امکانات مناسبی برای برنامه ریزی، تدارک و تجهیز امکانات پیشگیری آن را داشت، ولی با بی اعتنایی علنی، کشور را درگیر آن کرد؛ که تاکنون‌ بیش از دو میلیون مبتلا و بیش از صدهزار نفر فوتی داشته است.

اما ‌از تجهیز و تقویت هبچکدام از موقعیت نظامی خود تشدید تحریم علیه رقبای اقتصادی خود و حتی گسبل نظامیان علیه معترضین نژادی لحظه ای قافل نبوده است.

آیا ویروس کرونا و عوارض کشنده آن برای رهبران راست و ‌افراطی جهان فرصتی دیگر خلق کرده است؟

آیا این رهبران فردای بحران امروز را با تفنگهای نظامیان و موشکهای دوربرد مدیریت خواهند کرد؟

این در حالی است که در خیلی از کشورهای مبتلا به کرونا هم نظامیان با ابتکار عمل مدیریت بحران کرونا عرصه خیابانها را نیز بدست گرفته اند. آیا عواقب سیاست نئولیبرلیستی چند دهه اخیر و تضعیف نقش مدیریت دولتها، نظامیان را به قدرت بر می گرداند؟ هم اکنون نظامیان خیلی کشورها با اختیار ویژه، مدیریت همه امورات اطلاعاتی، انتظامی، خدماتی، بهداشتی شهرها و حتی همه فعالیت های روزمره فردی و جمعی شهروندان کشورها را بدست گرفته اند.

همان نظامیانی که تا دیروز اگر چنین فرصتی می یافتند، روزی یکبار کودتا می کردند و یا با کشوری از کشورهای دنیا جنگ راه می انداختند؛ هم‌اکنون هیچ تضمینی وجود ندارد که نظامیانی چون سپاه پاسداران با آن عرض و بعد ساختاری و ارتشی چون ارتش ایتالیا و یا اسپانیا با آن پیشینه فاشیستی، باردیگر به پادگانهای خود بر گردند.

سپاه پاسداران، نیرویی که تا همین امروز از تهران تا سودان ریشه دوانده در همه حوادث پر تنش کشور خود و ‌در همه نقاط پرآشوب و پرتنش منطقه خاورمیانه یکپایش درمیان است. تاکنون هیچ موقعیت تصرفی را پس نداده است و حالا هم بعید است که همه کوچه و پس کوچه های کشور تا منازل شخصی افراد را به بهانه کرونا بدست گرفته است براحتی و با هزینه کمتر به مردم و یا به صاحبان قانونی قدرت برگردانند.

شاید به اعتبار این تسلط کامل به اوضاع داخلی بوده که علیرغم این همه گرفتاریهای کرونایی در کشور، همچنان تولید تنش با ترامپ و چوب در لانه ارتشی مثل ارتش آمریکا می کنند.

به جرئت می شود گفت، کرونا هرچقدر قوی باشد، علم بسیار پیشرفته پزشکی و شعور اجتماعی مردم از عهده آن برخواهند آمد؛ ولی قطعا فردای کرونا با امروز خیلی تفاوت خواهد کرد تعدادی از ما آن روز نخواهیم بود.

قدرتها جابجا شده، قدرتهای جدید سربرخواهند آورد؛ و نیز تغییرات زیادی در مناسبات قدرت های جهان اتفاق خواهد افتاد. خیلی از سیستم های مدیریتی سنتی جهان از دور خارج خواهند شد؛ هوش مصنوعی، سبستم های الکترونیکی، رباتهای هوشمند، مدیریت از دور، ارتباطات آنلاین جایگزین این سیستم های سنتی خواهد شد.

سیاست نیز معنای دیگری پیدا خواهد کرد؛ احزاب مجازی با کُد الکترونیکی، اعضای خود را سازمان خواهند داد. نوع جدیدی از‌فعالیت‌ ک شکل یابی سیاسی، احزاب مجازی بر فراز جوامعه شکل خواهند گرفت.

روند جهان به قول ایرانی ها بر مدار خیر و شر می چرخد؛ من مطمئنم‌ بار دیگر هواداران خیر بشر پیروز میدان خو اهند بود.

به امید آن روز!

دیدگاه‌ها

من متوجه نشدم ازکجا بعدازکرونا سیستم های هوشمندوجهان الکترونیکی سربرخواهندآورد.باکدام نیاز.
0

افزودن دیدگاه جدید