پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

«عملکرد جمهوری اسلامی در بحران کرونا و چشم انداز پیش رو»

هم اندیشی مجازی

۲۸ خرداد ۱۳۹۹

سخنرانان: - علی افشاری: همبستگی جمهوری خواهان ایران،

- مهدی فتاپور: اتحاد جمهوری خواهان ایران

- خسرو قدیری: سازمان های جبهه ملی ایران - خارج از کشور

- بهروز خلیق: حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

گرداننده برنامه: فرزانه بذرپور

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید