دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

اتحاد چپ ،نقش و تاثیرات آن بر روند تحولات سیاسی در کشور

مسعود فتحی در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

اتحاد چپ ،نقش و تاثیرات آن بر روند تحولات سیاسی در کشور

مسعود فتحی در اتاق تلگرامی "اتحاد چپ"پاسخ داد

قسمت اول-

قسمت دوم -

 

قسمت سوم-

 

لینک اتاق اتحاد چپ:https://t.me/joinchat/JSkViEjuYrQbZO8AAoosjQ

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید