پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

اوج گیری دوباره کرونا، تشدید بحران اقتصادی احتمال ایجاد جنبش های اعتراضی و موضع جمهوری خواهان

۲۹ خرداد ۱۳۹۹

«میزگرد جمهوری خواهی»

میهمانان: خانم رُزا روزبهان و آقایان خسرو قدیری، رضا علوی و مزدک لیماکشی

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید