يكشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ - ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۰

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

۱۰ تير ۱۳۹۹

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام برگزار کرد

نقش زنان، دولت و فرهنگ بر زندگی مادران

سخنران: سهیلا وحدتی – پژوهشگر و کنشگر حقوق بشر

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید