يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

فراخوان: نه به اعدام!

۱۵ تير ۱۳۹۹

ما جمعی از فعالان سیاسی سوییس در روز جمعه ۱۰ یولی در شهر برن برای اعتراض به احکام اعدام صادر شده در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی آکسیون اعتراضی برپا می کنیم و از همه فعالین چپ، دموکرات و آزادیخواه دعوت می کنیم تا با حضور خود به این احکام ظالمانه اعدام اعتراض کرده، خواهان لغو آن و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی شویم.

نه به اعدام!

درآبان ماه ۱۳۹۸مردم ایران بدنبال گران شدن بنزین دست به اعتراض زدند. بدنبال سرکوب گسترده وبی رحمانه این اعتراضات توسط رژیم استبدادی جمهوری اسلامی، بنا بر پایه برخی گزارشات انتشار یافته حدود ۱۵۰۰نفر کشته و بیش از۷۰۰۰ نفر دستگیر گردیدند. حکومت اسلامی ایران که در بحران های فزاینده گرفتار شده است، جهت مقابله با اعتراضات آتی مردم ایران، برای تعدادی از دستگیر شدگان از جمله امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در بیدادگاه های فرمایشی حکم اعدام صادر کرده است. در این شرایط تلاش برای لغو احکام اعدام و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی وظیفه مبرم اپوزیسیون آزادیخواه است.

ما جمعی از فعالان سیاسی سوییس در روز جمعه ۱۰ یولی در شهر برن برای اعتراض به احکام اعدام صادر شده در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی آکسیون اعتراضی برپا می کنیم و از همه فعالین چپ، دموکرات و آزادیخواه دعوت می کنیم تا با حضور خود به این احکام ظالمانه اعدام اعتراض کرده، خواهان لغو آن و آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی - عقیدتی شویم.

 

تاریخ: ۱۰ یولی ۲۰۲۰

Heiliggeistkirche von Bern مکان:

Spitalgasse 44, 3011 Bern آدرس:

زمان: از ساعت ۱۴ ـ ۱۶

استفاده از ماسک در این تجمع اجباری است. در محل تظاهرات از جانب سازمان دهند گان ماسک توزیع می شود.

تلفن تماس :

 

076 377 80 17 صادق

079 944 28 08 حسین

 

اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی - سوییس

همبستگی با مبارزات مردم ایران ـ سوییس

کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران - سوییس

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید