شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵ اوت ۲۰۲۰

جمهوری اسلامی در مسیر اضمحلال

۲۱ تير ۱۳۹۹

بهروز خلیق و مجید عبدالرحیم پور در گفتگو با تلویزیون آزادی

مجری برنامه: مهدی نخل احمدیان

 

بخش: 

دیدگاه‌ها

بزرگی سلیمانی به خودش نبودبه ریخت وپاش دلارهابود
0

افزودن دیدگاه جدید