دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

موج دیگر کرونا و افزایش چشمگیر مرگ و میر! فایل صوتی

این بار هم غافلگیری؟!

۲۹ تير ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری