سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰

اعتراضات و اعتصابات اخیر کارگری در ایران!

۱۷ مرداد ۱۳۹۹

گروه کار پالتاکی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار می کند:

سخنران: رفیق صادق کار - عضو شورای مرکزی و مسئول گروه کار کارگری حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید