جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

اعتراضات واعتصابات اخیر کارگری در ایران

۲۰ مرداد ۱۳۹۹

اعتراضات واعتصابات اخیر کارگری در ایران

گروه پالتاک حزب چپ ایران (فدائیان خلق) برگزار کرد

 مهمان برنامه: صادق کار

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری