سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰

درحمایت اززندانیان سیاسی ایران

۲۵ مرداد ۱۳۹۹

مابا تأكيد بر ضرورت هرچه سريعتر آزادى همه زندانيان سياسى و ضمن حمايت كامل از مطالبات و تلاشهاى حق طلبانه خانم نسرين ستوده ، باشناخت از رفتار غير مسئولانه حكومت جنايتكار جمهورى اسلامى از ايشان درخواست می کنیم به اعتصاب غذاى خویش پايان بدهند، چرا كه حربه اين رژيم گرفتن جان منتقدين سرشناس و مخالفين خود يا فرارى دادن آنها به اين سوى مرزهاست.

درحمایت اززندانیان سیاسی ایران

هم میهنان گرامی، احزاب، نهادهاى مدافع حقوق بشر و مردم آزاديخواه فرانسه!

وضعيت زندان و زندانيان سياسى در ايران هرروز ابعاد فاجعه بار ترى به خود مى گيرد.

شكنجه ، انواع فشارهاى روحى ، احكام سنگين حبس و اعدام ،بدون هيچ مبناى قانونى ، درمحاكم جمهورى اسلامى بیداد می کند!گسترش ويروس كويد١٩ نیزطی ماه ها وبویژه روزهای اخیربه طور جدى جان زندانيان را درمعرض تهديد قرارداده است!

گفته مى شود در پی شیوع همه گیری علائم کرونا در بین زندانیان بند ٨ اوین،روز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ، ۲۷ زندانی سیاسی با تحصن و بست نشینی در حیاط این زندان خواستار رسیدگی فوری به شرایط وخیم پیش آمده در زندان شده اند.با اينكه مسئولين زندان در جمع متحصنين حاضر شده اند و كاملا از دامنه شيوع ويروس كرونا مطلع می باشند،اماهيچ عكس العملى براى تغيير شرايط زندانيان انجام نداده اند.

خانم نسرين ستوده، حقوقدان، فعال مدنى و مدافع سرشناس حقوق بشر كه بنا به اتهامات واهى در همين بندمحبوس مى باشد طى اطلاعيه اى مى نويسدبسیاری از متهمان از بدو تشکیل پرونده تا پایان صدور حکم، از داشتن وکیل مستقل یا ارتباط آزادانه با وکیل خود محروم باقی می‌مانند. قضات دادگاه انقلاب بی پروا و مکررا به متهمان سیاسی اظهار می‌دارند که صرفا برپایه‌ی گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی حکم صادر می‌کنند و بازجو در بدو دستگیری متهمان پیشاپیش حکم قضایی را به آنان می‌گوید. وکلایی که مورد غضب قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گیرند روانه زندان می‌شوند. برای متهمانی که ناباورانه با اتهام‌های سنگین روبرو شده‌اند، اشد مجازات و در مواردی نیز بیش از اشد مجازات، حکم صادر می‌شود؛ سپس زندانی سیاسی که حکم‌اش تحت چنین شرایط ناعادلانه‌ای صادر شده است ناباورانه به امید راه قانونی می‌نشیندايشان در اعتراض به همين شرایط ظالمانه از ٤ روز پيش دست به اعتصاب غذا زده است.

خانم نرگس محمدى،ديگر كنشگر مدنى و مدافع حقوق بشر كه عليرغم بيمارى و تحمل شرايط سخت زندان، از امكان مكالمه تلفنى با خانواده و فرزندان خود هم محروم شده است از ظلمى كه براو و همبندان ديگرش مى رود مى نويسد و نسبت به سلامت جان زندانيان اعلام خطر مى كند.

اعدام سه تن ازجوانان معترض به فساد و استبداد حكومت اسلامى ،اگر چه زير فشار افكار عمومى به تعويق افتاده است اما دوهفته پيش، جوان ديگری در اصفهان به «جرمى» مشابه اعدام شده است.

همزمان، این موج اعتصابات وسیع کارگری برای دستیابی به ابتدائی ترین حقوق خویش است که کشور رافراگرفته و روبه گسترش دارد. سركوب، تهديد و دستگيرى، به طور مداوم ، از ميان كارگران و ديگر اقشار جامعه قربانى مى گيردو پاسخ درخواست حقوق های معوقه و تقاضاى كار و تأمين حداقلهاى معاش ،زندان است وشلاق وشکنجه،و بازهم افزودن بر ارتش بيكاران.

هماهنگى ايرانيان - پاريس ضمن ابراز نگرانى شديد نسبت به سرنوشت مردم و بويژه آنان كه در بند اين رژيم ستمگر مى باشند از همه شما آزاديخواهان و مدافعين حقوق بشر مى خواهد به هرشكلى كه مى توانيد پژواك صداى آنان باشيد.

مابا تأكيد بر ضرورت هرچه سريعتر آزادى همه زندانيان سياسى و ضمن حمايت كامل از مطالبات و تلاشهاى حق طلبانه خانم نسرين ستوده ، باشناخت از رفتار غير مسئولانه حكومت جنايتكار جمهورى اسلامى از ايشان درخواست می کنیم به اعتصاب غذاى خویش پايان بدهند، چرا كه حربه اين رژيم گرفتن جان منتقدين سرشناس و مخالفين خود يا فرارى دادن آنها به اين سوى مرزهاست.

هماهنگى ايرانيان - پاريس ( براى آزادى زندانيان سياسى )

جمعه ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ برابر با ۱۴ اوت ۲۰۲۰

افزودن دیدگاه جدید