چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۸ دسامبر ۲۰۲۱

حزب سرخ نروژ و تجربه یک اتحاد

۰۶ شهريور ۱۳۹۹

حزب سرخ نروژ و تجربه یک اتحاد

منوچهر گلشن عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

،در اتاق تلگرام " اتحاد چپ" به سوالات پاسخ داد

پنجشنبه ۶شهریور  ۱۳۹۹ برابر با ۲۷ آگوست ۲۰۲۰

منبع: 
تلگرام
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید