جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

نشریه هفتگی جُنگ کارگری شماره ٨۳

۱۹ شهريور ۱۳۹۹

مطالب این شماره جُنگ کارگری:

- گرانی مجدد بنزین در راه است!- یادداشت- مراد رضایی

- نکاتی پیرامون کشتە شدن دو کارگر در معدن متعلق بە" آستان قدس"! - صادق کار

- سازماندهی "دیمی کاران"1: نگاهی از "جنوب" - بخش دهم - ادوارد وبستر

- فروش قسطی کالا بە بازنشستگان نە کارگشا ست و نە بهبودی در قدرت خرید آنها ایجاد می کند! - دنیس آرنولد - ترجمه گودرز

- گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

 

افزودن دیدگاه جدید