جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۱

کمپین علیه خشونت ناموسی

۱۹ شهريور ۱۳۹۹

گروه کار زنان حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در اینستا گرام سه شنبه ۱۸ شهریور۱۳۹۹ برگزار کرد،کمپین علیه خشونت ناموسی

سخنران: خانم زهرا باقری شاد – روزنامه نگار، شاعر و دانش آموخته مطالعات جنسیت و اینتر سکشونالیتی

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری