يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

نماینده پارلمان اروپا در مذاکرات با ایران قتل نوید افکاری را شدیدا محکوم کرد!

۲۸ شهريور ۱۳۹۹

خانم ارنست اعلام کرد هیئت نمایندگی پارلمان اروپا برای مناسبات با ایران، نشستی برگزار خواهد کرد که در آن، قتل نوید افکاری یکی از موضوعات بحث است. خانم ارنست از حکومت ایران خواسته است به پیگرد شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز پایان دهد و حقوق و آزادی های دمکراتیک مردم ایران را تضمین کند.

مترجم: 

کورنلیا ارنست از اعضای فراکسیون چپ پارلمان اروپا و رئيس هیئت نمایندگی این پارلمان برای مناسبات با ایران، قتل نوید افکاری را شدیداً محکوم کرد. خانم ارنست در بیانیه خود خاطرنشان کرد اعدام نوید افکاری ادامه احکام اعدامی است که در ارتباط با اعتراضات دو سال اخیر صادر شده اند. این بیانیه می افزاید صدور مکرر احکام اعدام علیه شرکت کنندگان در تظاهرات، باعث نگرانی در مورد واکنش نهادهای حکومتی ایران به اعتراضات یا حتی ابراز عقاید در آینده است.

خانم ارنست اعلام کرد هیئت نمایندگی پارلمان اروپا برای مناسبات با ایران، نشستی برگزار خواهد کرد که در آن، قتل نوید افکاری یکی از موضوعات بحث است. خانم ارنست از حکومت ایران خواسته است به پیگرد شرکت کنندگان در تظاهرات مسالمت آمیز پایان دهد و حقوق و آزادی های دمکراتیک مردم ایران را تضمین کند. خانم ارنست افزوده است پارلمان اروپا بدون هیچ استنثایی و در همه شرایط و موارد، مخالف مجازات اعدام است. به نوشته خانم ارنست، مجازات اعدام بی رحمانه و غیرانسانی و نشانه نقض ناپذیرفتنی کرامت و مصونیت انسان است.

 

 

منبع: 
https://www.dielinke-europa.eu/de/article/12780.iran-todesstrafe-ist-inakzeptabel.html
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید