سه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

ضرورت اتحاد نیروهای چپ و تقویت نقش چپ در حیات سیاسی – اجتماعی ایران

۰۴ مهر ۱۳۹۹

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی؛ جمعه ۴ مهر ماه ۹۹

میهمان برنامه: مهدی فتاپور

 

این جلسات معمولا "هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه "به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان" برگزار می شوند.

 

 

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXKtG1wd9XsQwA

سوالات مطرح شده در جلسه

- با سلام، آقای فتا پور رابطه بین عدالت اجتماعی و دموکراسی و مبارزه ضد امپریالیستی را چگونه ارزیابی می کنند؟

- حزب چپ ایران اتحاد عمل با دیگر گروه‌ها را بر اساس اعتقاد به جمهوری خواهی قرار داده است. در حالیکه بعضی ها معتقدند محتوای برنامه های دموکراسی خواهانه احزاب باید مد نظر باشد نه شکل آن در آینده. لطفاً نظرتان را بفرمایید.

- رفیق فتا پور خوش آمدید؛ نیروهای سکولار دموکرات الزاما چپ نیستند، چرا که هم دموکراسی آنها می تواند بورژوایی باشد و جانب نیروی کار را نگیرد و هم سکولار بودنش به معنی جدایی دین از حکومت و به زعم برخی جدایی دین از سیاست است و باز هم الزاما چپ نیست و تجربه گرایش سکولاریسم موجود نشان می دهد که اتفاقا راست و بورژوایی است. برچه اساس شما به این نیروها گرایش چپ را نسبت می دهید؟

- اگر مرحله انقلاب را بدرستی دمکراتیک می دانید با توجه به اینکه اغلب ملی دموکراتهای کشورمان دیگر به اتقلاب حتی ملی دممکراتیکش هم دیگر اعتقادی ندارند واز طرفی طبق امیزهای علمی در این مرحله باید نیرو های عدالت خواه عمیق تر از ملی دمکراتها باید در جهت تثبیت شعارهای ملی دمکراتیک بکوشند تا بتوانند اعتماد ی جهت کسب هژمونی در مراحل بعدی را بدست اورند لطفا در این خصوص وبا توجه به اهمیت رشد پایدار نیروهای مولده جهت توسعه متوازن برای برون رفت از بحران ساختاری کنونی کشور را مرحله به مرحله توصیع دهید

- در فضای مجازی، بحث پرداختن به اشتباهات گذشته احزاب، تنش‌ها و اصطکاکات فراوانی را بین هواداران احزاب و سازمان‌ها موجب می‌شود. به طوری که بحث های اساسی به حاشیه می‌رود و نیروی و انرژی بسیاری از فعالین گروه‌های مجازی را که به همگرایی و اتحاد عمل اعتقاد دارند را از آنها سلب می‌کند:

1_ آیا شما در این باره با رهبران دیگر احزاب و سازمان‌ها گفتگو هایی داشته اید که این تنش ها کمتر شود و هواداران رو در روی هم قرار نگیرند؟

2_ برای رفع این معضل چه عللی باعث می‌شود که نتوان دعوت برای اتحاد عمل را همزمان با گفتگو در باره گذشته را با هم پیش برد

- درود رفیق فتا پور عزیز و ‌بزرگوار ، تحلیل شما از ساختار ایران در ضمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی چیست و راه گذار از این نظام را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به اینکه این حاکمیت به حداقل های دمکرسی در عرصه ملی و جهانی بها نمی دهد.

- آیا تغییرات و تحولات به سمت دمکراسی بدون همگرایی با اقتدار مطالبات اجتماعی و اقتصادی و به تعبیر دقیقتر تغیر موازنه بین اردوگاه کار و سرمایه به نفع اردوگاه کار میتواند نوعی تحول به سمت راستگرایی بیشتر درتاریخ باشد

- اقای فتا پور درود؛ تفکرات ایدآلیستی راه رشد غیر سرمایه داری حاکم بر چارچوب نظری اکثریت که بزرگترین تشکل چپ خاورمیانه را تکه پاره نمود را چقدر مؤثر در ابقاء و استمرار حکومت اسلامی می دانید؟

- در مقطع قیام ۵۷ اتحاد ضد امپریالیسمی و ضد سلطنتی بین نحله های چپ عمده بود بعد از قیام روز به روز کمتر شد امروز که فاجعه می‌باشد بخصوص خارج از کشور علت چیست؟ آیا تحلیل مشخص از حاکمیت با عث این اختلاف نیست چرا؟

۱- در بخش اول سخنان خود در موضوع شیوه عمل و اتحاد نیروها گفتید که همه سازمانهای چپ خارج از کشور نقش منفی دارند و استثنایی هم قائل نشدید. آیا این تعمیم درست است؟ لطفا توضیح بیشتری دهید.

۲- آیا بهتر نیست برای مبارزه نیروهای چپ دو عرصه عام و خاص را قائل شویم؟ یعنی وظایف عام (دمکراتیک) و وظایف خاص (سوسیالیستی) را تفکیک کنیم که در عین حال با هم پیوند دیالکتیکی دارند و یکدیگر را تقویت می کنند؟

- آقای فتاپور با سلام، اینکه نیروهای ازادیخواه و برابری طلب سالهاست در تشتتی فاجعه بار قرار دارند بر کسی پوشیده نیست. همه تحلیل گران و فعالین سیاسی بر ضرورت همگرایی و هم صدایی این نیرو ها نیز هم نظر هستند. شما بطور مشخص چه روش نوین و عملی برای حرکت فعال جهت رفع این گسستگی در کوتاه مدت پیشنهاد میکنید؟ در یک کلام بیماری مشخص است راه عملی و مشخص درمان چیست؟ آیا دسته بندی نیروهای فعال در اپوزیسیون به عدالتخواه و اقتدارگرا کمکی عملی به همگرایی مورد نظر می کند؟ یا به تشتت بیشتر می انجامد؟

- مواضع نیروهایی که در داخل مبارزه چپ را به پیش می برند و به کار آگاه گری و سازماندهی کارگران به مشکلات موجود در گیرند با آن بخش از فعالان خارج از کشور که این فعالیت ها را رصد کرده و گاه نقد هایی براساس دریافت های خود (همانطور که گفتید نه براساس زندگی در ایران ) دارند چیست ؟ آیا این نقد ها را اصولی و درست می بینید؟

- با سلام؛ از تلاشها و اقدامات عملی که از سوی جنابعالی و سایرین جهت نزدیکی جریانهای چپ در حال حاضر در حال انجام هست نیز توضیح بدهید ، یا از الزاماتی که در این راستا برای آینده باید مد نظر باشد توضیحاتی ارائه دهید.

- جناب فتاپور اگر کادرزو نماینده سازمان مخفی معلمان برزیل توانست تورم شدید برزیل را در چارچوب انتخابات به نزدیکی صفر برساند و با اعتمادی که جامعه بدان اقبال نشان داد و از این طریق توانست چهارده تا هفده گروه چپ انجا را با خودش، همراه کند و دفترشان یعنی دفتر این گروهای متحد یک ساختمان کوچک چهار طبقه بود با چه راهکاری چپ ایران فادر خواهد بود پای در راه انها بگذارد، و یا راه وروش دیگری را باید متناسب با شرایط ایران شکل داد؟

- نئولیبرالیسم آمریکا در پی غلبه بر ارکان حاکمیت و تسلط بی قید و شرط بر جامعه ایران است، لذا فکر نمی کنید اولین نتیجه ی چنین تفوق احتمالی، زیر ضرب بردن نیروهای رادیکال و پراکنده ی ایران بخصوص چپ ها باشد؟

 

 

بخش: 

دیدگاه‌ها

آقای فتاپوربسیارزیبامسائل رابازکردندولی درتحلیل بورژوازی ایران به نظرم درست نبود.بورژوازی مسلط درایران رانتی است وهیچ سهمی درتولیدنداردوتولیداتی هم که درایران هست بسیارجانبی وچیزی نیست که بتوان درسطح جهانی قابل مطرح شدن باشد.عمده سرمایه ایران بطرف خدمات رفته است .
0

افزودن دیدگاه جدید