يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

ME_too(من هم همینطور)

۱۵ مهر ۱۳۹۹

 ME_too(من هم همینطور)

پخش مستقیم برنامه اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق)گروه کار زنان

مهمان برنامه :آینده آزاد

زمان برنامه :سه شنبه 15 مهرماه 1399برابر با 6 اکتبر 2020

 

 

 

لینک تینستاگرام https://www.instagram.com/zannan_hezb/

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید