دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

علیه توطئه و سرکوب در زندان ها هوشیارانه مبارزه کنیم!فایل صوتی

شرایط زندان های سیاسی ضد انسانی است!

۱۳ مهر ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری