چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۳ مارس ۲۰۲۱

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،جمهوری اسلامی ایران و بحرانهای منطقه

۱۷ مهر ۱۳۹۹

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،جمهوری اسلامی ایران و بحرانهای منطقه

بهزاد کریمی عضو حزب چپ ایران(فدائیان خلق) در اتاق تلگرام اتحاد چپ پاسخ داد.

پنجشنبه 17مهرماه 1399 برابر با 8 اکتبر 2020

bahzadkarimi1.m4a

قسمت اول

bahzadkarimi2.m4a

قسمت دوم

bahzadkarimi3.m4a

قسمت پایانی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید