دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱

خواهان لغوحکم اعدام، منع شکنجه و آزادی کلیه زندانیان سیاسی وعقیدتی از جمله نسرین ستوده می باشیم

۱۴ مهر ۱۳۹۹

افزودن دیدگاه جدید

CAPTCHA
حروف رابه ترتیب از راست به چپ، با خط فارسی و با حروف کوچک و بدون فاصله در اینجا وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری