يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

معرفی آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران و بحث پیرامون آن

۲۴ مهر ۱۳۹۹

 

معرفی آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران و بحث پیرامون آن

اژدر بهنام فعال سیاسی و مسئول سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون ایران

پنجشنبه 24 مهرماه 1399 برابر با 15 اکتبر 2020

 

 

لینک سایت آرشیو اسناد اپوزیسیون:  https://www.ira/n-archive.com

ajdarbehnam1.m4a

قسمت اول

ajdarbehnam2.m4a

قسمت دوم

ajdarbehnam3.m4a

قسمت پایانی
بخش: 

افزودن دیدگاه جدید