يكشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

قتل های ناموسی در ایران

۲۹ مهر ۱۳۹۹

 قتل های ناموسی در ایران

برنامه اینستاگرام حزب چپ ایران (فدائیان خلق) گروه کار زنان 

مهمان برنامه :رضوان مقدم فعال حقوق زنان 

زمان برنامه :سه شنبه 29 مهرماه 1399 برابر با 20 اکتبر 1399

 

لینک تینستاگرام https://www.instagram.com/zannan_hezb/

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید