پنجشنبه ۰۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۶ نوامبر ۲۰۲۰

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و تاثیر آن برجمهوری اسلامی ایران

۰۶ آبان ۱۳۹۹

اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق) برگزار کرد

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،و تاثیرات آن برجمهوری اسلامی ایران 

مهمان برنامه :فرید اشکان عضو شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

 سه شنبه 6 آبان 1399 برابر با 27 اکتبر 2020

 

 

 

لینک اینستاگرام حزب چپ ایران(فدائیان خلق):https://www.instagram.com/leftpartyofiran

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید