چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

پیام همدردی با خانواده طارانی

۲۲ آبان ۱۳۹۹

او از جمله پدران دردمندی بود که کوشید فرزندانی مسئول پرورش دهد، اما جمهوری اسلامی او را آسوده نگذاشت. در جریان اعتراضات سال ۸۸ پسرش شهرام عزیز توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به شکل وحشیانه ای به قتل رسید. پس از آن خانواده در زیر فشار دائم قرار داشت و به هر بهانه ای یکی از اعضای خانواده بازداشت می‌شد.

پیام همدردی با خانواده طارانی

با اندوه بسیار مطلع شدیم که آقای بهمن فرج زاده طارانی، پدر یکی از مبارزان جانباخته راه آزادی شهرام فرج زاده، ما را ترک کرده است. او از جمله پدران دردمندی بود که کوشید فرزندانی مسئول پرورش دهد، اما جمهوری اسلامی او را آسوده نگذاشت. در جریان اعتراضات سال ۸۸ پسرش شهرام عزیز توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی به شکل وحشیانه ای به قتل رسید. پس از آن خانواده در زیر فشار دائم قرار داشت و به هر بهانه ای یکی از اعضای خانواده بازداشت می‌شد. متاسفانه او زنده نماند تا شاهد فروپاشی استبداد حاکم بر کشورمان باشد و چند صباحی بدون نگرانی، در کنار فرزندان خود آسوده زندگی کند.

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) در گذشت آقای بهمن فرج زاده طارانی را به رفیق راحله طارانی تسلیت می گوید و یاد این پدر دردکشیده را گرامی داشته با خانواده‌ی سوگوار طارانی همددردی خود را اعلام می دارد.

دفتر شورای مرکزی حزب چپ ایران(فدائیان خلق)

۲۲ آبان ۱۳۹۹ - ۱۲ نوامبر ۲۰۲۰

 

بخش: 

افزودن دیدگاه جدید